Swerec i Sverige AB ligger beläget i Lanna en bit utanför Bredaryd. Vi erbjuder sorteringsmöjligheter av plast för industrin och offentlig miljö.

Vi på Swerec har mycket goda kunskaper och erfarenheter av sortering och plaståtervinning. Vi är stolta över att vi var först i Sverige med att bygga en sorteringsanläggning för plastförpackningar. Anläggningen togs i bruk år 1996. Vi vill fortsätta vara ledande inom detta område och fortsätta driva utvecklingen framåt! Med innovation och nyskapande ska vi fortsätta erbjuda prisvärda och högkvalitativa produkter och tjänster till våra kunder. Med vår erfarenhet och kompetens ska vi fortsätta ligga i framkant när det gäller analyser och utveckling av processer och vara det naturliga valet för industrin och offentlig miljö.

Kompetens och erfarenhet

På Swerec tillhandahåller vi lösningar för sortering, tvättning, malning av plastavfall från kommuner och hushåll med högsta möjliga kvalitetsnivå

Tryggt och säkert

På Swerec gör vi det vi lovar och förbinder oss att göra. Mot våra kunder. Mot alla våra intressenter. En trovärdig partner att lita på. I alla lägen.Vår kamp för ett renare Sverige började 1992. Det var då företaget Meltic, som senare blev Swerec flyttade till Lanna. Sedan dess har vi nu i över 25 år varit med och drivit utvecklingen framåt. Några viktiga milstolpar hittar du nedan. Vi är övertygade om att det med tiden kommer att bli många fler.För oss på Swerec är det naturligt att arbeta med ständiga förbättringar. Att aldrig vara nöjd och slå sig till ro. Kvalitet är allas ansvar och en naturlig del i det dagliga arbetet. För dig som kund innebär vårt kvalitetsarbete att du alltid kan vara säker på att du får den bästa lösningen. Läs gärna mer om våra policys och certifikat.


 • 2013

 • Uppgradering av automatsortering

  Vi utökade vår sortering med en trevägsseparator för en bättre utsortering av mjukplast.

 • 2011

 • Ny tvättanläggning

  Den nya tvättanläggningen klarar en större volym med bättre kvalitetsutfall. Swerec vinner också Swedish Recycling award 2011.

 • 2010

 • Automatsortering

  Vi tar steget ifrån en halvautomatisk sorteringsanläggning till en helautomatisk.

 • 2008

 • Hård och mjukplast tillsammans

  Plastinsamling kombinerar nu både hård och mjukplast. Vilket gav nya utmaningar.

 • 2002

 • Meltic blir Swerec

  Meltic samlar in sorterar och bearbetar restavfall från industrier och hushåll. Meltic byter också namn till Swerec.

 • 1999

 • Meltics verksamhet omfattar

  • Sortering av hårda plastförpackningar.
  • Granulering av all slags plast.
  • Tvättning av sorterade förpackningar.
  • Regranulering pelletering av plast.
  • Tillverkning och försäljning av granuleringskvarnar och plockrobotar.

 • 1998

 • Kommunens miljöpris går till Meltic AB

  - ”Det är första gången sedan priset började delas ut, som ett företag får utmärkelsen” - Värnamo Nyheter

 • 1996

 • Meltic blir först i landet med att bygga en sorteringsanläggning för plastförpackningar.

  ”Om man inte är noggrann och renlig från början försvinner alla kommersiella möjligheter. Om man inte vet exakt vad man återvinner kan man heller inte producera återvunnet material som går att sälja på marknaden” – Bengt-Göran Ottosson och Anders Hillertz , PVC forum -96

 • 1995

 • Sammarbete med Anders HIllertz

  Meltic AB påbörjar sammarbete med Anders Hillertz och utökar återvinningsverksamheten.

 • 1992

 • Meltic flyttar till Lanna

  Ytor fanns tillgängliga för att vidareutveckla återvinningsverksamheten.

 • 1986

 • Vi börjar med återvinning

  Detta var parallellt med övrig verksamhet.